W przypadku stwierdzenia wad fizycznych zakupionego towaru, klient zobowiązany jest poinformować o tym sprzedawcę niezwłocznie drogą elektroniczną podając numer zamówienia oraz model na adres e-mail; lefeminin.reklamacje@gmail.com, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od otrzymania towaru. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar, a także ewentualne oczekiwania (zmiana wymiarów) , należy odesłać do sprzedawcy. Ustosunkujemy się do żądań klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, strona nie zwraca. Towar uszkodzony, nieprawidłowo uszyty zostanie poprawiony bądź zrealizowany na nowy, pełnowartościowy. Klient powinien mieć świadomość, że nie ma możliwości zwrotu gotówki za zakupiony towar. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu nie będą rozpatrywane.